divendres, 7 de gener de 2011

La perifèria oblidada

El pla de transformació de la mina ha millorat el barri significativament. La reubicació de famílies a nous habitatges així com la formació de nous equipaments, pot ser molt rellevant pel futur del barri. I la seva nova edificació portarà canvis significatius en la manera de viure dels seus habitants originals.

Crec que la renovació de la Mina ha estat molt propulsada per la nova centralitat del barri a l’àrea metropolitana. En barris més perifèrics no s’inverteix tant d’esforç ni tant de pressupost. Aquest és el cas de la meva ciutat Cornellà d

e Llobregat on els barris perifèrics no establiran mai una nova centralitat i per tant no presentaran tants interessos i no s’escatimaran esforços en transformar-los.

En conclusió crec que aquests processos de transformació s’haurien d’aplicar a gran escala i tots el barris perifèrics se

n’haurien d’aprofitar i beneficiar.