dilluns, 22 de novembre de 2010

El 22@ avarca una zona que estava determinada per una mateixa categoria de sòl. Això genera un únic ús en el terreny i no es interessant en quan a model de ciutat perquè contra més varietat de gent, activitat i ús hi ha a un lloc, més rica es la vida en aquest.

Un dels increments demogràfics més importants que va patir Vila-seca va ser a la segona meitat del segle XX. Per fer-nos una idea de l’augment de població que es va produir Vila-seca direm que va passar de 3.320 persones l’any 1960 a 11.501 al 1989. L’any 1975 només el 19% dels vila-secans i havia nascut i un 26% era originari d’Andalusia.

De llavors ençà cada vegada més Vila-seca s’ha anat tornat una ciutat dormitori, degut a l’aparició de llocs de treballs i també al punt estratègic que ocupa entre Reus, Tarragona i Salou.

En els darrers 10 anys hem vist transformar-se el poble amb l’aparició de barris totalment nous de polígons residencials amb blocs d’unes 6 plantes .

A aquests nous barris no s’hi veu pràcticament ningú pels carrers, no hi ha gairebé comerços ni canalla jugant. Esperem que sigui perquè la meitat de pisos encara deuen ser per vendre i que la gent que hi vingui a viure en el futur, també acabi sentint el poble com a seu i hi faci vida.